LUCENT:PE INDC/ALU

264,396.25

MATRIX:PE -HOOP M AQUAM/RHS

134,052.50

MATRIX:PE *HOOP PIN/ROS

124,807.50

MATRIX:PE DBL FEGR/GOS_A

157,702.50

MATRIX:PE HOOP M WHI/ RHS

134,052.50

MATRIX..:PE HOOP HRT L 50 WHI/RHS

258,860.00

MESMERA:MEC ELNG CRY DTLI/RHS

38,920.21

MESMERA:MEC SQR CRY DTLI/RHS

55,147.50

MESMERA:MEC TRIL CRY DTLI/RHS

47,260.26

MILLENIA:EC EAR CUFF WHITE/RHS

72,723.75

MILLENIA:EC RECT CRY DTLI/RHS’;

84,172.50

MILLENIA:PE **FAMOR/ROS

115,562.50